Yhdistys

Tyrvään seudun Museo- ja Kotiseutuyhdistys perustettiin 1932. Tärkeimpänä hankeena oli museon perustaminen. Tyrvään seudun museo avattiinkin jo 1933, aluksi tosin tilapäisissä varastotiloissa. Haaveet toteutuivat 1958, kun museo pääsi omiin tiloihin, Tyrvään pappilan suureen kivinavettaan. Siitä tuli maalaismuseoksi huomattavan iso ja kokoelmiltaankin laaja ja monipuolinen. Museon ylläpito pelkästään talkoovoimin kävi yhdistyksen voimille. Toiminta vaati varoja – ja kaipasi päätoimista hoitajaa. Ratkaisuksi löytyi museon lahjoittaminen Vammalan kaupungille 1974. Tämän jälkeen yhdistys pääsi keskittämään voimiaan muihin tehtäviin. Yhdistyksen nimikin muutettiin Tyrvään seudun kotiseutuyhdistykseksi.

Yhdistyksen toiminta on monipuolista. Se järjestää kotiseutuhenkisiä tapahtumia, juhlia, näyttelyitä ja retkiä. Se vaalii alueen kulttuuriperintöä, mm. rakennuksia, ympäristöä, paikallismurretta ja merkkihenkilöiden muistoa. Se osallistuu keskusteluun ja tekee aloitteita ja ottaa kantaa. Yhdistyksen julkaisutoiminta on poikkeuksellisen laajaa: nyt jo peräti 100 kotiseutuaiheista kirjaa.

Toimialueeseen ovat kuuluneet koko ajan Tyrvää, Vammala, Karkku ja Kiikka. Alkuaikoina mukana oli myös Kiikoinen (1950-luvun alkuun) ja Suoniemi (vuoteen 1973, jolloin se liittyi Nokiaan).